Pápai Református Egyházmegye

 

Beszámoló az Egyházmegyei Tanács összejöveteléről

2022-03-24 11:37:38 / Füstös Gábor

Változó világban élünk. A régi struktúrák felbomlása nyomán újak jönnek létre. Körülöttünk olyan nagymértékű, és olyan gyors változások mennek végbe, hogy a világban való boldogulás már nem képzelhető el a megszokott módszerek, öröklött eszközök használatával vagy a régi, egyébként jól bevált utak meghosszabbításával. Nehéz feladatot kap az, akit ebben a közegben szolgálattal bíznak meg egy közösség vezetésére. Ezért tartotta fontosnak, a Pápai Református Egyházmegye Tanácsa, hogy Isten előtt elcsendesedve, közös gondolkodás nyomán keressem meg az utakat és lehetőségeket az egyházmegye jövője érdekében. 2022. február 18-tól 20-ig az Egyházmegyei Tanács teljes tagsága egy csendes bakonyi helyszínen együtt kereste Isten akaratát, az emberi lehetőségek figyelembe vétele mellett.

A közös imádságos gondolkodást a Barnabás Csoport két munkatársa vezette, hogy az összejövetel ne merüljön ki céltalan ötletelésben vagy irreális vágyálmok kergetésében. Nagy szükség volt a segítségükre, hogy a lelki és szellemi energiákat egy irányba fordítva segítsék a célok elérését. A legfontosabb cél az volt, hogy felismerhető legyen, mi Isten akarata az Egyházmegye jövőjére nézve. Ennek nyomán megfogalmazásara került az egyházmegye küldetése, melynek lényege a gyülekezetek érdekében végzett közvetítői szolgálat. Ezt követően a Tanács tagjai az egyházmegyével kapcsolatos vízióikat osztották meg egymással, hogy vajon milyen lehet az egyházmegye ideális jövője a hatéves mandátum végére. Ez alapján egy olyan közösség képe bontakozott ki, ahol otthonos légkörű, hitvalló gyülekezetek élén felelősen szolgáló presbitériumok szolgálnak. A gyülekezetek közötti összefogás révén a kapcsolatok egyre inkább erősödnek, hogy az Isten országáról szóló örömhír minél több emberhez elérhessen. Ehhez egy gyógyító közegű lelkipásztori közösség jelentheti a legfontosabb emberi erőforrást. A távlati célok megfogalmazása után az elérhető, időben behatárolható feladatcsoportok felállítása volt a következő lépés. Nagyon fontos, hogy a célokat össze kell hangolni a reális lehetőségeinkkel. Ehhez szükség van arra, hogy számba vegyük az erősségeinket, a fejlesztésre szoruló területeket, valamint a gyengeségeinket is. Ezek alapján szó eshetett olyan konkrét feladatok megvalósításáról, melyre az Egyházmegyei Tanácsnak hatása lehet a ciklus hátralevő részében. Szó esett a lelkészek közötti testvéri kapcsolat erősítéséről, a presbiterválasztás előkészítéséről, a gyülekezetek lelki és anyagi támogatásáról, valamint arról, hogy a jobb működés érdekében egyházmegye erőforrásait miképpen lehetne a legjobban kihasználni. Fárasztó volt ez a három nap, ám nem hiábavaló, mert amellett, hogy az Egyházmegyei Tanács valódi testvéri közösséggé formálódott, kapott egy olyan konkrét feladatokkal is járó látást, mely reménység szerint az Egyházmegye épülését és Isten dicsőségét szolgálja.

Galéria

IMG20220219115933.jpg IMG20220219115952.jpg IMG20220219120310.jpg IMG20220220095803.jpg